ĐBSCL: Hơn 120.000 ha lúa ĐX thu hoạch sớm

Theo Cục Trồng trọt, vụ lúa ĐX 2017-2018 ở các tỉnh ĐBSCL đang vào mùa thu hoạch.

15-36-55_thu-hoch-lu-dx-o-dbscl-nh-hd
Thu hoạch lúa ĐX ở ĐBSCL

Trong tháng 1/2018, ở một số địa phương các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Cà Mau thu hoạch lúa sớm được 120.000 ha, năng suất bình quân đạt 5,8 tấn/ha.

Tháng 2/2018 lúa ĐX tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Long An, Vĩnh Long sẽ thu hoạch 290.000 ha; sản lượng lúa thu khoảng 1,8 triệu tấn, dự kiến đạt sản lượng gạo hàng hóa 446.000 tấn.

Đến tháng 3/2018 lúa ĐX sẽ thu hoạch rộ khắp các tỉnh trong vùng với 935.000 ha; sản lượng khoảng 5,85 triệu tấn. Trong tháng 4/2018 một số cánh đồng lúa ĐX còn lại ở các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Long An thu hoạch 215.000 ha, sản lượng lúa 1,35 triệu tấn.

Vụ lúa ĐX 2017-2018 vùng ĐBSCL có tổng diện tích lúa gieo trồng 1,56 triệu ha, tăng hơn 21.500 ha so với vụ ĐX năm trước; ước năng suất 62,5 tạ/ha tương đương cùng kỳ 2017 và sản lượng ước khoảng 9,75 triệu tấn, tăng hơn 128.600 tấn so với cùng kỳ 2017. Về sản lượng gạo hàng hóa ĐX ước đạt trên 3 triệu tấn. Tình hình xuất khẩu gạo gặp nhiều thuận lợi. Trong tháng 1/2018 đạt 524.000 tấn, giá trị đạt xấp xỉ 250 triệu USD, tăng 56,5% về khối lượng và tăng tới 74,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Nongnghiep.vn