Kiểm tra vật tư nông nghiệp theo thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

Những lỗi mà các cơ sở thường mắc phải là không theo dõi xuất, nhập hàng hóa; không có hoặc có nhưng không đầy đủ kệ…

images877945_1_trang_3

 

Thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp (VTNN) và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Mỹ Xuyên đã ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở VTNN địa bàn huyện này.

Từ giữa năm 2016 đến nay, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại hầu hết các cơ sở kinh doanh VTNN. Những lỗi mà các cơ sở thường mắc phải là không theo dõi xuất, nhập hàng hóa; không có hoặc có nhưng không đầy đủ kệ, giá để kê sản phẩm; niêm yết giá không đầy đủ; không lưu giữ hồ sơ liên quan đến sản phẩm hàng hóa đang kinh doanh; sử dụng chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng;…

Qua kiểm tra, đoàn cũng đã nhắc nhở các cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh VTNN cả về thủ tục hành chính đến các nội dung liên quan đến kinh doanh như có hồ sơ theo dõi hàng hóa, điều kiện bảo quản sản phẩm, niêm yết giá…, đặc biệt không kinh doanh hàng hóa cấm sử dụng, hàng hóa không nằm trong danh mục được phép lưu hành.

Ông Trần Hoàng Long, chủ cơ sở kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản tại ấp Dương Kiểng, xã Hòa Tú 2 cho biết: “Cơ sở luôn chấp hành tốt các quy định về kinh doanh VTNN như thực hiện việc đăng kí kinh doanh, cam kết bảo vệ môi trường, không kinh doanh hàng hóa cấm sử dụng hoặc không nằm trong danh mục được phép lưu hành”.

Theo Nongnghiep.vn