Máy ấp trứng vịt hiện đại đạt tỷ lệ nở tới 95%

Là một trong những hộ nuôi vịt sinh sản lớn nhất xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên, anh Ngô Đức Thắng đã sử dụng máy ấp trứng vịt hiện đại để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh phí. Đặc biệt, nhờ chiếc máy ấp trứng vịt hiện đại này mà tỷ lệ nở đạt tới 95%.