Nỗi lo tôm giống Trà Vinh

Hiện nay, tôm sú thương phẩm 30 con/kg có giá 195.000 – 200.000 đồng/kg, tôm thẻ chân trắng 100 con/kg có giá 100.000 – 105.000 đồng/kg, tôm càng xanh loại I giá dao động từ 250.000 – 300.000 đồng/kg. Người nuôi tôm lúc này đều có lãi, nên việc thả nuôi và quản lý tôm giống cần siết chặt hơn nữa.

13-51-13_nh_1_tom_l_doi_tuong_thuy_sn_chinh_mng_li_gi_tri_kinh_te_lon_cu_tinh_tr_vinhnguoi_nuoi_thu_hoch_o_gii_don_ny_dieu_co_li

Tôm là đối tượng nuôi chính, mang lại giá trị kinh tế lớn của tỉnh Trà Vinh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 72 cơ sở SX khoảng 1 tỷ con tôm sú post, đạt 85% công suất thiết kế, đáp ứng khoảng 55% nhu cầu giống thả nuôi trong tỉnh. Các trại SX giống tập trung ở huyện Duyên Hải, huyện Châu Thành, TX Duyên Hải, TP Trà Vinh.

Đối với tôm thẻ chân trắng, nguồn con giống phụ thuộc hoàn toàn vào các tỉnh ngoài, chủ yếu tôm giống đưa về từ tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu. Trong tỉnh Trà Vinh chỉ có 2 cơ sở SX khoảng 60 triệu con (chiếm 1,8% số lượng giống thả nuôi), nên công tác quản lý nguồn gốc, chất lượng con giống gặp nhiều khó khăn.

Tôm càng xanh, nguồn con giống cung cấp cho nông dân từ Trung tâm Giống thủy sản Trà Vinh, việc quản lý chất lượng tôm giống được thực hiện chặt chẽ trong tất cả các khâu.

13-51-13_nh_2_tom_the_chn_trng_nguon_con_giong_chu_yeu_phu_thuoc_vo_cc_tinh_ben_ngoi_nen_cong_tc_qun_ly_con_nhieu_kho_khn

Nguồn con giống tôm thẻ chân trắng ở Trà Vinh vẫn phụ thuộc vào các tỉnh bên ngoài

Theo bà Nguyễn Hoàn Mỹ, Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT Trà Vinh, công tác kiểm dịch cũng như công tác thanh tra, kiểm tra về giống thủy sản trước đây khá vất vả, các cơ sở kinh doanh, vận chuyển và các hộ nuôi chưa chấp hành tốt các quy định về kiểm tra chất lượng con giống.

Để khắc phục bất cập này, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, từ năm 2015 Sở NN-PTNT, Công an tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thú y thủy sản, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Năm 2017, Thanh tra Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Chi cục Nuôi trồng thủy sản; Phòng Cảnh sát Kinh tế , Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Giao thông đường bộ – Công an tỉnh tổ chức 7 cuộc thanh tra, kiểm tra lĩnh vực giống thủy sản.

Kết quả, kiểm tra 44 phương tiện vận chuyển giống thủy sản, phát hiện 6 trường hợp vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu về vận chuyển giống thủy sản ra khỏi cơ sở SX, kinh doanh giống mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển giống thủy sản vượt quá 10% số lượng ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

13-51-13_nh_3_trong_nhung_nm_gn_dy_tom_cng_xnh_l_mot_doi_tuong_nuoi_mng_li_gi_tri_kinh_te_lon_gop_phn_ci_thien_thu_nhp_dng_ke_cho_nhieu_nuoi

Nuôi tôm càng xanh mang lại giá trị kinh tế cao

Qua đó, ban hành 6 quyết định xử phạt, với tổng số tiền 21.000.000 đồng, đồng thời buộc thực hiện kiểm dịch lại theo quy định 3,66 triệu con giống tôm thẻ chân trắng.

Tuy nhiên công tác thanh, kiểm tra chất lượng tôm giống tại Trà Vinh vẫn còn một số khó khăn nhất định, nhiều đối tượng gây khó khăn cho đoàn thanh tra bằng việc cố tình né tránh việc kiểm tra, kiểm soát, như cử người canh trực hoặc thuê các phương tiện ở địa phương nhằm nghiên cứu các đường hương lộ, đường hẻm để tránh lực lượng kiểm tra, kiểm soát…

Năm 2018 ông Trần Quốc Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Trà Vinh cho biết, sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người nuôi tôm trong việc lựa chọn con giống. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thú y thủy sản và giống thủy sản. Xây dựng hướng giám sát dịch bệnh tại các cơ sở SX và cung cấp tôm giống theo phương châm tại chỗ. Hàng tháng định kỳ chọn mẫu kiểm định dịch bệnh, nhằm đưa ra thông tin cảnh báo cho người nuôi tôm. Thực hiện giám sát chat chẽ các vùng nuôi.

13-51-13_nh_4_nguon_tom_cng_xnh_giong_chu_yeu_duoc_cung_cp_tu_trung_giong_tinh_tr_vinh_nen_dm_bo_du_vo_tot_tom_khoe_lon_nhnh_v_nng_sut_co

Nguồn tôm càng xanh giống chủ yếu được cung cấp từ Trung tâm giống tỉnh Trà Vinh

Đối với các nguồn tôm giống nhập vào tỉnh, Trà Vinh tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành tại nơi SX con giống thực hiện kiểm dịch tại chỗ, sau đó tiến hành phúc kiểm khi cho nhập tỉnh. Tại từng huyện sẽ có đội kiểm tra sẽ kiểm tra chặt chẽ hơn nữa nguồn cung ứng vật tư đầu vào ngành thủy sản nói chung, trong đó có nguồn tôm giống.

Theo Nongnghiep.vn