Tuyên Quang: Thử nghiệm 3 giống ngô mới

Vụ đông năm 2017, Trạm Khuyến nông Na Hang phối hợp với Cty TNHH hạt giống C.P Việt Nam thử nghiệm 3 giống ngô lai C.P 511, C.P 111 và C.P 811 tại 2 xã: Năng Khả và Thanh Tương với diện tích 1,3 ha.

Các hộ dân thực hiện mô hình được hỗ trợ giống và lượng phân bón hóa học theo định mức quy trình kỹ thuật.

 08-55-33_dsc_3296

Qua theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của 3 giống ngô trên cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội so với một số giống khác được gieo trồng tại địa phương. Cây sinh trưởng, phát triển tốt, thời gian sinh trưởng trung bình (130 ngày), khả năng chống chịu sâu bệnh và chịu hạn tốt, tỷ lệ nảy mầm cao, lá bi bao kín bắp, lá xanh đậm bền cho tới khi thu hoạch. Năng suất bình quân đạt trên 7 tấn/ha, cao hơn so với năng suất ngô tại địa phương gần 2 tấn/ha.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế, sau khi trừ chi phí thì 1 ha trồng giống ngô C.P 511, C.P 111 và C.P 811 người nông dân thu lãi trên 14 triệu đồng, cao hơn so với trồng đại trà khoảng 5 triệu.

Việc đưa vào thử nghiệm các loại giống ngô mới nhằm tìm ra những giống mới, năng suất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, từ đó giúp người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Theo Nongnghiep.vn