Biện pháp diệt ốc bươu vàng hại lúa Đông Xuân mới gieo sạ đạt hiệu quả

Tại các cánh đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có hàng chục héc ta lúa Đông Xuân mới gieo sạ đã bị ốc bươu vàng gây hại, trong đó có 1 số diện tích đã bị thiệt hại lên tới 100%, phải gieo sạ lại. Vậy để diệt ốc bươu vàng, tránh thiệt hại cho lúa, nông dân cần áp dụng biện pháp gì?