Triệu chứng cây cà chua bị bệnh lở cổ rễ và cách khắc phục bệnh

Trong vụ Đông ở miền Bắc, cà chua là loại cây trồng nhiều và cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn cây con trong vườn ươm đến 1 tháng sau khi trồng, cây cà chua thường hay bị bệnh lở cổ rễ gây chết cây con. Xem video dưới đây để biết triệu chứng cây cà chua bị bệnh lở cổ rễ và cách khắc phục bệnh…