Gói dịch vụ MyTunes

I. Mô tả gói cước:

Cho phép thuê bao di động thuộc dịch vụ Nhà Nông Xanh có thể được nghe các bài nhạc chờ mà khách hàng đã cài đặt cho thuê bao của mình, khi Khách hàng thực hiện cuộc gọi cho một số thuê bao khác

II. Hướng dẫn đăng ký gói cước:

Khách hàng đăng ký gói cước qua kênh SMS, soạn: DK gửi 1599

III. Hướng dẫn cách đăng ký:

Loại cước Mức cước (đã bao gồm VAT)
Cước thuê bao 3.000đ/tuần
Cước nhắn tin SMS Miễn phí
Cước gọi đến tổng đài thoại 350 đ/phút
Cước truy cập wapsite dịch vụ Miễn cước data

IV. Cách sử dụng:

Sau khi khách hàng đăng ký gói cước MyTunes – Nhạc chờ cho người gọi, khách hàng sử dụng gói cước theo các cách sau:

  • Kênh Wapsite/website: Truy cập http://mytunes.vn để nghe thử/mua/tặng/cài đặt nhạc chờ.
  • Kênh IVR: Khách hàng gọi tổng đài 1599 nghe và làm theo hướng dẫn để sử dụng các tính năng dịch vụ.
  • Kênh SMS: Khách hàng tương tác qua đầu số 1599 để sử dụng các tính năng của dịch vụ, cú pháp SMS để sử dụng các tính năng chính như sau:

  1. Mua bài hát:

  • Để mua bài hát mới cho bộ sưu tập của mình, soạn tin:Tai MaBaiHat gửi đến 1599
  • Để mua bài hát và cài đặt mặc định cho một số điện thoại cụ thể, soạn tin:Tai MaBaiHat SoDienThoai gửi đến 1599
  • Để mua bài hát và cài đặt cho một nhóm số điện thoại cụ thể, soạn tin:Tai MaBaiHat TenNhom gửi đến 1599

  2. Tặng bài hát:

  Tang MaBaiHat SoDienThoai gửi đến 1599

  3. Xóa bài hát khỏi bộ sưu tập:

  Để xóa một bài hát ở trong bộ sưu tập, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp:

  XOA MaBaiHat gửi đến 1599

  4. Cài đặt/hủy cài đặt mặc định

  • Để cài đặt mặc định bài hát, soạn tin:MD MaBaiHat gửi đến 1599
  • Để hủy đặt mặc định bài hát, soạn tin:XOAMD MaBaiHat gửi đến 1599

  5. Lấy thông tin bài hát mặc định đang được cài đặt:

  Để lấy các bài hát đang được cài đặt mặc định trong hồ sơ, soạn tin:

  MD gửi đến 1599

  6. Lấy thông tin trợ giúp từ hệ thống:

  Để lấy thông tin trợ giúp về dịch vụ, soạn tin:

  TROGIUP gửi đến 1599

  7. Cài đặt chế độ mặc định ngẫu nhiên:

  Để cài đặt Mytunes – Nhạc chờ cho người gọi ngẫu nhiên (mỗi thời điểm gọi đi sẽ được nghe các bài hát khác nhau trong bộ sưu tập cá nhân), soạn tin tin nhắn:

  RAND gửi đến 1599

  8. Tra cứu mã số bài hát qua tin nhắn:

  Để thực hiện tra cứu bài hát, khách hàng thực hiện theo các cú pháp sau:

  Lưu ý: Tên bài hát và tên ca sỹ viết liền không dấu.