Biện pháp phòng sâu bệnh trên cây trồng

Thời tiết thay đổi cây trông dễ phát sinh các loại sâu bệnh gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Để kịp thời phát hiện mầm bệnh, ngăn chặn và chủ động phòng trừ, tiêu diệt sâu bệnh gây hại ở rau xanh, cây trồng và các loại cây ăn quả bà con tham khảo các phương pháp sau.