Hưng Yên thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 62,5% dự toán

Thống kê tới đầu tháng 11 của Hưng Yên ghi nhận, thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được trên 2.811 tỷ đồng; thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu được trên 122 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến ngày 2/11, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã ghi nhận mức thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 2.937 tỷ đồng, đạt 62,5% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao cả năm. Điều đáng chú ý là một số khoản thu, trong đó có thu thuế giá trị gia tăng từ hàng nhập khẩu đạt trên 2.811 tỷ đồng và thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đạt trên 122 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã tiến hành triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả thu ngân sách Nhà nước. Cụ thể, việc tăng cường mối quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các quy định liên quan đến thuế. Đồng thời, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cũng đã giúp tối ưu hóa quy trình thu ngân sách, từ đó tạo sự thuận lợi và minh bạch cho cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

hung-yen-thu-ngan-sach-tu-hoat-dong-xuat-nhap-khau-dat-625-du-toan-20231107083745
Hưng Yên thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 62,5% dự toán.

Ngoài ra, việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và công chức trong đơn vị cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động thu ngân sách. Bằng việc cung cấp kiến thức chuyên sâu và đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, Chi cục Hải quan Hưng Yên đang thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, từ đó đảm bảo tính chính xác và hiệu quả cao nhất trong quá trình thu thuế.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cải thiện liên tục trong hoạt động thu ngân sách, dự kiến Chi cục Hải quan Hưng Yên sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu suất thu ngân sách, đồng thời góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của địa phương và cả nước.