Bình Thuận xử phạt 20 trường hợp vi phạm sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV

Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, trong năm 2017 Thanh tra Sở đã tổ chức 4 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Kết quả, Thanh tra Sở đã xử phạt 20 trường hợp vi phạm hành chính​.

phangia

Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV (Ảnh minh họa)

Năm 2017, Sở NN-PTNT Bình Thuận đã tổ chức 4 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón và thuốc BVTV trên toàn tỉnh. Kết quả, Thanh tra Sở đã mời làm việc và xử phạt 20 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền hơn 183 triệu đồng.

Cụ thể, 7 trường hợp vi phạm về việc kinh doanh phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, phạt với số tiền hơn 74 triệu đồng. 1 trường hợp vi phạm nhãn thuốc có nội dung trên bao bì không đúng với nội dung ghi trong mẫu nhãn đã đăng ký với số tiền 20 triệu đồng. 1 trường hợp buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng với số tiền 30 triệu đồng. Trong đó, tịch thu 10 bao phân bón hữu cơ sinh học Humix 5-2-3 giả, không có giá trị sử dụng.

Chi cục Trồng trọt – BVTV đã tiến hành 7 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 70 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, đã phát hiện 18 trường hợp vi phạm. Chi cục đã mời làm việc và xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp với số tiền 187 triệu đồng và đang tiếp tục mời làm việc 4 cơ sở còn lại.

Theo Nongnghiep.vn