Chỉ cần 3 hạt phân Nano, năng suất lúa vượt trội, chi phí sản xuất giảm

Chỉ cần đưa 3 hạt phân xuống ruộng, cây lúa sẽ trở nên xanh tốt và cho năng suất cao vượt trội hơn trước kia 50 kg; chi phí sản xuất giảm 25%; sản phẩm sạch, thân thiện môi trường.