Sản xuất thử giống dưa lê Super 007 Honey

Năm 2017, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học (Sở KH-CN Hải Dương) đã thực hiện xây dựng mô hình SX thử giống dưa lê Super 007 Honey của Hàn Quốc.

13-07-35_img_1021

Mô hình được áp dụng tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện (14 hộ tham gia với diện tích 10.000m2) và xã Thượng Đạt, TP Hải Dương (3 hộ tham gia với diện tích 6.400m2 trồng ngoài ruộng, 3.600m2 trồng trong nhà màng).

Trong vụ xuân tỷ lệ sống ở giai đoạn ươm bầu đạt 90%. Tỷ lệ sống ngoài đồng ruộng đạt 80%, cây dưa bị phấn trắng và bọ trĩ nhiều chiếm đến 20 – 30% diện tích, cây sinh trưởng phát triển kém, ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất cây trồng.

Đến vụ HT tỷ lệ sống của cây con tương đối cao đạt 98,5%, cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai và canh tác của địa phương, khả năng chống chịu bệnh khá, quả có mẫu mã đẹp có hình dạng ovan, khi chín có màu vàng, sọc trắng, chất lượng ngon có vị ngọt, giòn và thơm hơn dưa lê nhưng vẫn có mùi thơm của các giống dưa lê ta, khối lượng từ 350 – 400 gram/quả, có từ 6 – 8 quả/cây, năng suất dự kiến đạt 1,06 – 1,14 tấn/sào với giá bán dự tính là 25 nghìn đồng/kg thì các hộ dân thu lãi 11,15 triệu trồng/sào trồng dưa ngoài đồng rộng và 16,16 triệu đồng/sào trồng dưa trong nhà màng.

Theo Nongnghiep.vn