Tin dự báo Khí tượng Thủy văn phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân Đồng bằng Bắc Bộ 2018

Từ ngày 14/I/2018 đến ngày 19/I/2018 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đồ ải vụ Xuân đợt 1 năm 2018 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 1,90 đến 2,60 m.

1_34679

Khí tượng

Thời tiết Bắc Bộ 24 giờ qua có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Dự báo xu thế, diễn biến thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong 24 – 48 giờ tới: Đêm 14 và ngày 15: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; nhiệt độ từ 13-20 độ. Trời rét. Từ đêm 15 và ngày 16: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; Nhiệt độ từ 14-21 độ. Trời rét.

Thủy văn

1. Lưu lượng xả trung bình ngày 13 tháng 1 năm 2018:

– Hồ Hoà Bình là: 1884 m3/s

– Hồ Thác Bà là: 355 m3/s

– Hồ Tuyên Quang là: 593 m3/s

– Lưu lượng tại Yên Bái là: 290 m3/s

2. Mực nước thực đo sông Hồng tại Hà Nội: 

 

 

Mực nước

 tại Hà Nội

Trị số thực đo

Ngày 13/I

Ngày 14/I

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

179

145

143

137

139

168

188

204

215

215

210

207

 

 

3. Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 15 tháng I năm 2018:

– Hồ Hoà Bình là : 1884 m3/s

– Hồ Thác Bà là   : 412 m3/s

– Hồ Tuyên Quang là    : 597 m3/s

-Lưu lượng tại Yên Bái là: 280 m3/s

4. Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội (tính theo số liệu lưu lượng xả dự kiến) :    

 

Trị số Dự báo

Thời gian

Ngày 14/I

Ngày 15/I

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

205

200

195

190

192

210

220

230

235

235

230

225

Thời gian

Ngày 15/I

Ngày 16/I

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

220

215

210

205

210

220

230

240

245

250

245

240

Ghi chú : Từ ngày 14/I/2018 đến ngày 19/I/2018 do các hồ thuỷ điện tăng cường phát điện để phục vụ đồ ải vụ Xuân đợt 1 năm 2018 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên và dao động ở mức 1,90 đến 2,60 m. Mọi người nên theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo để có kế hoạch lấy nước hiệu quả. 

Sao Mai