Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 12 – 18/12)

Rầy nâu phổ biến tuổi 1 – 3. Các tỉnh theo dõi rầy nâu không để lây lan diện rộng và truyền bệnh VL&LXL sang các trà lúa Đông Xuân 2017-2018 mới gieo sạ…

ray nau tren lua_2_589C257

1. Các tỉnh phía Bắc

– Bệnh đốm lá sâu đục thân, bắp, rệp, trên ngô tăng. Bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp gây hại rau màu. Bệnh lở cổ rễ trên cây khoai tây, bệnh héo xanh, mốc sương, xoăn lá hại cà chua. Bệnh chồi cỏ hại mía tại Nghệ An và có xu hướng tăng.

– Bệnh chảy gôm, loét, sẹo, ruồi hại cam, chanh, bưởi tại các vườn già cỗi. Nhện lông nhung hại nhãn. Bệnh chết nhanh xu hướng tăng trên tiêu. Bệnh gỉ sắt, khô cành, rệp tăng trên cây cà phê. Nhện đỏ, rệp sáp, bọ phấn hại cục bộ trên cây sắn. Châu chấu lưng vàng gây hại tại Nghệ An, Thanh Hóa.  

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Cây lúa: Rầy, bệnh khô vằn, đen lép hạt hại trên lúa mùa, lúa vụ 10+12 giai đoạn đòng trỗ – thu hoạch. Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, dòi đục nõn hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ – đẻ nhánh. Bệnh bạc lá vi khuẩn hại cục bộ trên các giống nhiễm, vùng ổ dịch. Ốc bươu vàng lây lan theo nguồn nước.

b) Cây trồng khác: Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy,… hại ngô và rau màu. Bệnh xoăn lá cà chua tiếp tục gây hại. Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành,… hại cà phê. Tuyến trùng rễ, rệp sáp, bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu. Sâu đục thân, bọ xít muỗi, thán thư tăng trên cây điều. Sâu đục thân, rệp bẹ, đốm vòng hại mía giai đoạn chín sinh lý- thu hoạch. Bọ cánh cứng hại cây dừa. Bệnh đốm nâu, thán thư hại thanh long.  

3. Các tỉnh phía Nam

a) Cây lúa: Rầy nâu phổ biến tuổi 1 – 3. Các tỉnh theo dõi rầy nâu không để lây lan diện rộng và truyền bệnh VL&LXL sang các trà lúa Đông Xuân 2017-2018 mới gieo sạ. Bệnh đạo ôn lá gây hại trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh, trên lúa Thu Đông – Mùa giai đoạn đòng trỗ. Lưu ý ốc bươu vàng, sâu năn, bệnh bạc lá vi khuẩn giai đoạn mạ đến đẻ nhánh – đòng, bệnh đen lép hạt ở giai đoạn trỗ – chín.

b) Cây trồng khác: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tăng trên tiêu. Diện tích nhiễm bọ xít muỗi tăng và bệnh thán thư giảm trên điều. Diện tích nhiễm bọ cánh cứng tăng trên dừa. Bệnh khô cành giảm nhẹ và rệp sáp tăng nhẹ diện tích nhiễm trên cà phê.

CỤC BVTV